Szakemberek számára

Szakemberek számára felsorolom, mely képletek sérülésének következményeivel kapcsolatban tudok a beteg segítségére lenni:

– A n. opticus, n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens érintettsége

– Az occipitális lebeny, a parietális, temporális és frontális pályák és területek sérülése, az occipitális lebenyen kívüli vizuális funkciók sérülése (vizuomotoros tevékenység, térmemória- és orientáció zavar, vizuális figyelem).

– Kortikális vakság

– Diplopia, szemizom paresisek

– Vizuális agnóziák, a vizuális képzelet és memória hiánya, sztereoagnózia, apraxiák

– Testséma zavarok, unilaterális szomatagnóziák (neglect), téragnózia

– Olvasás – írás – számolás, szeriális feldolgozás zavarai.