Tanulmányaim

ELTE Pedagogikum Központ Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

“Rehabilitációs szakember a látássérülés területén”

 

Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Intézménye

“Látássérültek tájékozódás/közlekedés tanításának elmélete és gyakorlata”

 

Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció Módszertani Központja

„Az augmentatív és alternatív – azaz kiegészítő, segítő – kommunikáció (AAK) alapjai”

 

Didaktikai Műhely Oktató és Szolgáltató Bt.

“A tanulás tanításának módszerei gyakorló pedagógusok részére”

 

Qalitas Vezetőképző, Tanácsadó és Szolgáltató Iroda

“Intézményértékelés”

 

JATE Továbbképző és Szolgáltató Intézet

„A közoktatás-irányítás, fejlesztés és az iskolai gyakorlat”

 

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola

“Közoktatási vezető” szakvizsga

 

Csongrád  Megyei Közgyűlés Pedagógiai és Közművelődési Szolgálat

“Pedagógusok intenzív továbbképzése” gyógypedagógiai szakon

“Meixner módszer: diszlexiáról, diszgráfiáról pedagógusoknak”

 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola

“Oligofrén-tiflopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár”